MAP Beroun

Vážení rodiče a přátelé školy, informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, který je financován z OP VVV. Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke […]

Číst více MAP Beroun
20 září, 2023

Informace – MAP Beroun

Vážení rodiče a přátelé školy, informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou […]

Číst více Informace – MAP Beroun
2 září, 2022