1. A

Třídní učitelky:Bc. et Bc. Marcela Dlouhá
Zuzana Růžičková
Telefon: +420. 721 314 804

Fotogalerie