1. B

Třídní učitelky:Alena Lázničková
Hana Petrášová
Telefon: +420.773 693 335

Fotogalerie