1. C

Třídní učitelky:Simona Holá
Michaela Řepíková
Telefon: +420.773099569

Fotogalerie