2. B

Třídní učitelky:Bc. Kateřina Petrů
Jana Šinaglová
Telefon: +420.777 709 369

Fotogalerie