2. C

Třídní učitelky:Jana Lisková
Jitka Nešvarová, DiS.
Telefon:+420.771 169 976

Fotogalerie