2. C

Třídní učitelky:Simona Holá
Jitka Nešvarová, DiS.
Telefon:+420.771 169 976

Fotogalerie