Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se koná

  • v pondělí 13. května od 14.00 do 17:00 hod
  • v úterý 14. května od 14.00 do 17:00 hod

Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel).

Informace o zápise
Spádové ulice
Kritéria přijímání dětí
Zápisní list
Žádost o přijetí
Metodické pokyny k IV dětí
Stanovisko MPSV a MŠMT

Duben 17, 2019