Zápis

Termín zápisu do nově otevřené třídy v MŠ Bezručova bude zveřejněný na webových stránkách po kolaudaci objektu.

Srpen 29, 2019