UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rada města rozhodla o uzavření Mateřských škol

od 17. 03. 2020

Rada města souhlasí ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s dočasným přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městem Beroun s účinností od 17. března 2020 do odvolání, s výjimkou Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, která bude otevřena pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců a poskytovatelů pečovatelských služeb a jejich zaměstnanců poskytujících pečovatelskou službu, kteří mají trvalý pobyt nebo vykonávají práci na území města Beroun. Důvodem jsou závažné organizační příčiny v  souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.

13 března, 2020