Informace – 18.-22.5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajistit provoz MŠ v plném rozsahu z důvodu nedostatku práceschopných zaměstnanců, bude přijato od 18. 5. do 22. 5. 2020 max. 90 dětí. 

Provozní doba MŠ bude od 7.00 do 16.00 pouze v budově MŠ Drašarova.

Děti budou do MŠ rozděleny dle možností, není možné zajistit, aby byly děti ve svých třídách se svojí paní učitelkou.

Kapacita (max. 90) bude naplněna dětmi ze seznamu dotazníkového šetření „Mapování zájmu“. Přednost budou mít děti s povinným předškolním vzděláváním a následně další děti do navýšení kapacity MŠ (např. sourozenci předškoláků).

Tito rodiče budou informováni na uvedené tel. číslo zákonného zástupce SMS zprávou. Žádáme o potvrzení přečtení zprávy a vyjádření, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ.

Provoz bude probíhat v omezeném režimu za předem stanovených podmínek, abychom maximálně zabezpečili hygienická a metodická doporučení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Je pro nás důležité zajistit takový provoz MŠ, který neohrozí zdraví vašich dětí ani našich zaměstnanců.

Docházka do konce tohoto školního roku je dobrovolná pro všechny děti a je na zvážení rodičů, zda bude jejich dítě v tomto krizovém období MŠ navštěvovat.

Žádáme rodiče, kteří mají možnost dítě si nechat doma, aby zvážili jeho přítomnost v MŠ.

Při první návštěvě MŠ vyplní rodiče formulář „Čestné prohlášení – O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ nebo si ho mohou stáhnout zde a odevzdat při příchodu do MŠ.

Bez podepsání tohoto prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato.

Do MŠ přijímáme děti pouze zcela ZDRAVÉ.

Pokud se u dítěte během dne projeví jakékoliv příznaky onemocnění, rodič je POVINNÝ neprodleně si dítě vyzvednout. Do MŠ může být opět přijato na základě potvrzení od lékaře.

V případě alergie je nutné doložit aktuální potvrzení od lékaře.

Nástup do MŠ bude probíhat za následujících podmínek:

 • Před vstupem do MŠ je nutno dodržovat doporučená hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví – DODRŽOVÁNÍ 2 m ODSTUPY (neplatí pro členy rodiny) A ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST ROUŠKOU
 • Při vstupu do MŠ si každý vydezinfikuje ruce a bude mu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • Pokud bude někomu (doprovod i dítě) naměřena zvýšená tělesná teplota nebo bude zjevné respirační onemocnění (rýma, kašel, zarudlé oči apod.), nebude vpuštěn do MŠ
 • V celém areálu MŠ jsou povinné rozestupy a používání roušek
 • V šatnách dětí mohou být pouze 2 rodiče (doprovod) a jejich děti, po převlečení a předání dětí rodiče (doprovod) neprodleně opustí MŠ
 • Zákaz vstupu do umývárny a tříd pro rodiče (doprovod) dětí
 • Děti budou mít minimálně 2-3 náhradní roušky v igelitovém sáčku a sáček na použité roušky ve své skříňce – VŠE PODEPSAT
 • KAŽDÝ DEN JE POVINNOST ODNÉST A VYDEZINFIKOVAT ROUŠKY
 • Každé dítě bude mít ve své skříňce v šatně podepsanou tašku (batoh), kam mu rodiče ráno vloží oblečení, ve kterém přišlo do školky. V případě příznivého počasí si budou rodiče vyzvedávat odpoledne děti na školní zahradě, vstup do budovy MŠ již nebude umožněn (dezinfekce prostředí)
 • ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK I PLYŠOVÝCH A DALŠÍCH VĚCÍ Z DOMOVA DO MŠ
 • Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit MŠ karanténu členů společné domácnosti a dítě v tom případě nesmí nastoupit do MŠ
 • Režim dne se bude přizpůsobovat aktuální situaci, činnosti budou směřovány v co největší míře na pobyt venku – NUTNÉ je VYBAVIT DĚTI VHODNÝM OBLEČENÍM NA ŠKOLNÍ ZAHRADU I PRO PŘÍPAD NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

Děkujeme Vám za respektování a dodržování pravidel MŠ, chráníte tím nejen své děti, ale i své rodiny a zaměstnance MŠ. Doufáme, že zbytek školního roku společně zvládneme i v této složité situaci.

12 května, 2020