Obnovení provozu v MŠ

Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447

obnovení provozu od 18. 5. 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace spojené s pandemií Covid – 19 a probíhajícím pozvolném uvolňování mimořádných opatřeních ministra zdravotnictví ČR, s ním spojené, souhlasila Rada města Beroun dne 6. 5. 2020 usnesením č. 152/42/RM/2020 s obnovením provozu mateřských škol v Berouně za splnění dodržování základních provozních podmínek stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a podmínkami stanovenými Vládou ČR nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR

jsem rozhodla,

že pozbytím důvodů, na základě, kterých došlo k přerušení provozu mateřské školy (viz § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), dojde k obnovení provozu mateřské školy Mateřské školy Drašarova 1447 s účinností od 18. 5. 2020.

Podmínky pro provoz mateřské školy jsou uvedeny na www.duhovaskolkaberoun.cz

Naděžda Železná

ředitelka školy

14 května, 2020