Prázdninový provoz 2020 – platby

Vážení rodiče, platby za prázdninový provoz budou probíhat pouze bezhotovostně.Požadovanou částku zašlete na číslo účtu MŠ:                                       

                                                       51 – 4867190247/0100

Rodiče dětí z MŠ Drašarova obdrží e-mailem informaci, kde bude uvedena přesná částka k platbě a variabilní symbol dítěte.

Rodiče dětí z ostatních mateřských škol obdrží zprávu SMS, kde bude uvedena přesná částka k platbě a přidělený variabilní symbol dítěte.

Prosíme rodiče, aby při platbě do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte.

Termín úhrady platby za prázdninový provoz je do 15. 6. 2020. Žádáme o dodržení termínu.

25 května, 2020