Platba školného v květnu a červnu 2020

Vážení rodiče,

 v měsíci květnu a červnu 2020 bude účtováno školné pouze za dny, kdy bylo dítě přítomno v mateřské škole. Denní sazba školného činí 27,- Kč.

Alena Rottová, vedoucí školní kuchyně

V Berouně dne 3. 6. 2020

3 června, 2020