Změny k provozu MŠ od 15.6. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozvolňování opatření a dohodě zřizovatele s KHS SČK budou od pondělí 15.6. 2020 změněny některé podmínky provozu MŠ.

Nové podmínky:

  • Při dodržení 2m rozestupů není nutné ve vnitřních ani venkovních prostorách nosit roušky – týká se dětí a zákonných zástupců (doprovodu). Pokud tento rozestup není dodržen, je nutné mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor aj…).

Toto opatření vychází z nového mimořádného opatření z 8.6. 2020.

  • Děti v MŠ nenosí roušky, a to ani při pobytu ve společných prostorech (chodby aj.), pokud nedochází k setkávání více skupin najednou.
  • Pokud u dítěte ráno nebo během dne naměříme zvýšenou teplotu nebo se u dítěte projeví jakékoliv příznaky onemocnění, rodič je povinný si neprodleně dítě vyzvednout.

Při návratu dítěte po nemoci do MŠ musí rodič doložit vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě zdravé a již není nemocné. V případě, že toto prohlášení nebude doloženo, není možné dítě přijmout po nemoci zpět do MŠ.

  • Pobyt mimo prostory školy zatím bohužel není možný. S dětmi lze pobývat venku pouze na zahradě školy.
11 června, 2020