Důležité upozornění

Apelujeme na zákonné zástupce (rodiče), aby s okamžitou platností nahlásili MŠ výsledky testů na Covid-19, pokud ho dítě absolvovalo z vlastní iniciativy rodičů nebo přikázané hygienickou stanicí. Poté je MŠ povinna ihned řešit situaci s KHS a provést náležitá opatření k ochraně ostatních dětí a zaměstnanců MŠ.

26 listopadu, 2020