Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ: 10. – 11. 5. 2021

Město Beroun vydalo OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č.1/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun.

Vyhláška o spádovosti pro MŠ v Berouně (Vyhláška č. 1/2020) je v letošním roce upravena tak , že spádovou oblastí je celé město Beroun. MŠ si budete vybírat dle svých preferencí , dostupnosti …

Přihlášku  budete podávat do MŠ , kterou preferujete na prvním místě a zároveň na přihlášce vyznačíte další MŠ, kam chcete dítě umístit v případě , že vaše preferovaná MŠ bude mít plnou kapacitu.

Více informací najdete na webových stránkách začátkem dubna.

15 března, 2021