Změna ceny stravného

Vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme nuceni od 1. května 2022 přistoupit k úpravě cen za stravné.

Nový ceník stravného od 1. 5. 2022

Děti do 6 let:

přesnídávka 10,-Kč

oběd 21,-Kč

svačina 10,-Kč

cena celkem 41,-Kč

Děti nad 6 let

přesnídávka 10,-Kč

oběd 25,-Kč

svačina 10,-Kč

cena celkem 45,-Kč

Ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou 272/2021 Sb. o školním stravování.

Navýšení ceny stravného se rovněž týká plateb za prázdninový provoz. Přihlášeným dětem bude sdělena upravená cena k úhradě, spolu s variabilním symbolem, formou sms.

V Berouně, dne 27.4.2022

Vypracovala: Alena Rottová, vedoucí školní kuchyně

28 dubna, 2022