INFORMACE PRO RODIČE

Pokyny pro rodiče při nástupu dětí do MŠ od 1. září  2022

Adaptační režim pro 3-4 leté děti

Adaptační režim se týká nově příchozích 3-4letých dětí, které ještě nenavštěvovaly naši mateřskou školu.

  • 1., 2. a 5. září budou děti v MŠ od příchodu do cca 10 hod, poté si je rodiče vyzvedávají a p. uč. poskytuje individuálně rodiči informace, jak pobyt dítěte v MŠ probíhal.
  • Od 6. září, pokud bylo dítě bez pláče a bylo schopné se zabavit hrou, se prodlužuje docházka do 12 hod (dítěti je poskytnuta svačina a oběd + pitný režim).
  • Od středy 7. září, dle individuálního posouzení adaptace dítěte, je možné prodloužit o odpolední pobyt, jehož součástí je relaxace-odpočinek na lehátku, poté možnost odchodu domů. Dítěti je poskytnuto stravování v celém rozsahu (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina + pitný režim).

Adaptace je individuální, každé dítě na změny reaguje jinak. Důležitá je součinnost rodiny a mateřské školy, vzájemná důvěra, otevřenost a komunikace.

Snažíme se dětem poskytnout co nejlepší podmínky, tak aby bylo dítě spokojené.

Je vhodné, aby rodiče dítě na docházku do mateřské školy připravili, hovořili s ním a dali mu důvěru.

Veškeré rozhovory rodičů s p. učitelkou jsou vhodné až při odchodu domů.

Co má mít dítě s sebou:

V šatně má každé dítě svoji skříňku, kde rodiče uloží do tašky náhradní oblečení – tepláky/legíny, spodní kalhotky/slipy, tričko, ponožky.

Bačkory na přezutí, crocs pantofle nejsou dovoleny z bezpečnostních důvodů. Na odpolední odpočinek pyžamo.

Na pobyt venku náhradní tepláky /legíny/.

Režim pro 3-4leté děti a starší, které již mateřskou školu v loňském roce navštěvovaly, nemá žádná omezení. Je na zvážení rodičů, zda bude docházka dítěte v MŠ první den celodenní.

Provoz v mateřské škole je od 6.30 do 17.00 hod.

11 srpna, 2022