Kontakt

Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447

266 01 Beroun

e-mail : reditelka@duhovaskolkaberoun.cz

www.duhovaskolkaberoun.cz

Ředitelka školy  – Bc. et Bc. Marcela Dlouhá 721 525 342

Zástupkyně ředitelky – Hana Petrášová 773 653 369

Vedoucí stravování – Alena Rottová 774 434 703

Čísla mobilních telefonů do tříd:

1.A třída:     721 314 804     MŠ Drašarova

1.B třída      773 693 335     MŠ Drašarova

1.C třída      773 099 569     MŠ Bezručova

2.A třída:     721 269 925     MŠ Bezručova

2.B třída:     777 709 369     MŠ Bezručova

2.C třída:     771 169 976     MŠ Bezručova

3.A třída:     773 066 491     MŠ Drašarova

3.B třída:     773 499 489     MŠ Drašarova

3.C třída:     606 493 014     MŠ Drašarova

Omlouvání – nepřítomnost dítěte v MŠ

Předem známou nepřítomnost dětí v MŠ je nutné omlouvat den předem do 8:30 hod z důvodu nahlášení obědů.

Pokud dítě náhle onemocní, je nutné ho omluvit do 7.00 hod ráno SMS na mobil. telefon do třídy dítěte.

V případě předem neomluvené docházky vám bude započítané stravné.