Poradenské pracoviště

Kdo jsme?  Jsme Školní poradenské pracoviště zřízené při 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun, financované z rozpočtu města Beroun, http:/www.2zsberoun.cz

Proč tu jsme? Abychom pomohli předškolním dětem a jejich rodičům připravit se na úspěšný start ve škole. Dětem na ZŠ se snažíme pomáhat zvládat vzniklé potíže s učením či chováním.

Pro koho tu jsme? Jsme tu pro rodiče, děti, učitelky na MŠ a ZŠ.

Co nabízíme? Pro předškolní děti skupinovou i individuální péči a to v rámci docházky do MŠ, konzultace s rodiči, na vyžádání můžeme u vašeho dítěte provést orientační test školní zralosti, na jehož základě budeme společně rozvíjet oslabené dílčí schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí nároků první třídy. Týká se to těchto oblastí:  1.grafomotorika

                                                                             2.řeč( výslovnost, vyjadřovací schopnosti )

                                                                             3.sluchové vnímání a paměť

                                                                             4.zákl. matematické představy

                                                                             5.vnímání prostoru a času

                                                                             6.zrakové vnímání a paměť

Co to stojí? Naše služby poskytujeme zdarma, jsme financováni z rozpočtu města Beroun

Zájemci o konzultaci se mohou objednat u Mgr. Hany Štusákové, (speciální pedagožky)

Školní poradenské pracoviště

při 2. ZŠ a MŠ Preislerova1335, Beroun

tel: 311623413, www.2zsberoun.cz

pracoviště: MŠ Drašarova 1447, Beroun

Mgr. Hana ŠTUSÁKOVÁ– speciální pedagog

Tel.číslo: 724 895 011

E-mail:stusakova@2zsberoun.cz

Konzultace možné zde každý čtvrtek 12-16.30h

Mgr. Mirka SKLENÁŘOVÁ -školní psycholog a speciální pedagog

Tel.číslo: 724 895 042

E-mail: sklenarova.mirka@gmail.com

Konzultace je možné domluvit telefonicky