Zájmové aktivity

Pravidelné akce pro MŠ

 • Čarodějnice na Městské hoře – soutěže a hry
 • Cesta za pohádkou – ke Dni dětí , děti navštěvují každý rok jiné pohádky
 • Halloween –oslava dne strašidel, hry a soutěže
 • Mikuláš  v muzeu – pro přihlášené z Berouna a okolí
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Keramické dílna v MŠ

Plavecký výcvik – Určeno pro děti ve věku od 5 do 7 let se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky a kladnému vztahu k vodě. Na kroužek pravidelně dochází děti z předškolních tříd.

Logopedie – péče u dětí je zaměřena na:

 • rozvoj a nácvik správné výslovnosti
 • dechová a hlasová cvičení
 • cvičení motoriky mluvidel
 • nácvik komunikačních dovedností
 • cvičení na rozvoj fonematického sluchu ( rozlišování hlásek ve slově)
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti

Zahrádka – Podporujeme u dětí:

 • Děti se učí vztahu k přírodě.
 • Mají možnost vidět výsledek svého snažení.
 • Už malé děti vedeme k pravidelné činnosti: k péči o zasazenou rostlinku, zalévání a sledování, jak rostlinka vyklíčí a postupně roste na záhonu v zahradě MŠ
 • Dozvídají se nové informace o světě – můžeme si s nimi povídat o tom, proč pěstujeme např. bylinky, najít si je na obrázcích v knížce či časopisech. Seznámíme děti s tím, co rostliny k životu potřebují…
 • Máme za oknem či na balkoně bylinkovou zahrádku, můžeme se také učit poznávat jednotlivé bylinky podle jejich vůně.
 • Pečeme v naší nové hliněné peci chléb.